An biên Tướng quân Hoàng Lục Đại vương

Hoàng Lục là một thủ lĩnh, một vị tướng tài dưới thời nhà Lý, thế kỷ thứ XI. Ông sinh ra và lớn lên tại xã Lũng Đính, châu Thượng Lang (nay là xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh) trong một gia đình nhiều đời làm tù trưởng. Có công lớn trong cuộc kháng chiến chống nhà Tống xâm lược, Hoàng Lục được Triều đình nhà Lý phong chức An biên Tướng quân, thống lĩnh quân để bảo vệ biên giới. Sau khi ông mất, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của ông.

Du lịch

Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm (ngày 25/6/2022) Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm (ngày 25/6/2022)
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 21/6/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 21/6/2022
Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 18/6/2022 Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 18/6/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 14/6/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 14/6/2022
Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 11/6/2022 Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 11/6/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 07/6/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 07/6/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 04/6/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 04/6/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 31/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 31/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 28/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 28/5/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 24/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 24/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 21/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 21/5/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 17/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 17/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 14/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 14/5/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 10/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 10/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 07/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 07/5/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 03/5/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 03/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 30/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 30/4/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 26/4/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 26/4/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngày năm ngày 23/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngày năm ngày 23/4/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 19/4/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 19/4/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 16/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 16/4/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 12/4/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 12/4/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 09/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 09/4/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 05/4/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 05/4/2022

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/06

 • T3

  28/06

 • T4

  29/06

 • T5

  30/06

 • T6

  01/07

 • T7

  02/07

 • CN

  03/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng