Bế Khắc Thiệu khởi nghĩa chống quân Minh

Bế Khắc Thiệu là một tù trưởng dân tộc Tày ở Cao Bằng đã chiêu mộ dân binh đứng lên khởi nghĩa chồng quân xâm lược nhà Minh vào thế kỷ XV. Vị tù trưởng đã huy động quân dân xây thành, đắp lũy, tích trữ lương thực, chiêu mộ hiền tài, liên kết với Nông Đắc Thái ở Lam Sơn, phất cao ngọn cờ “Khắc Thiệu vi vương” và “Đắc Thái vi thần”. Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh nổ ra ở chiến trường Nà Khuổi (dưới ngọn núi mang tên Khắc Thiệu nằm trên ranh giới của hai xã Hồng Việt và Hoàng Tung thuộc huyện Hòa

Du lịch

Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm (ngày 25/6/2022) Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm (ngày 25/6/2022)
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 21/6/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 21/6/2022
Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 18/6/2022 Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 18/6/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 14/6/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 14/6/2022
Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 11/6/2022 Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 11/6/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 07/6/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 07/6/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 04/6/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 04/6/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 31/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 31/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 28/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 28/5/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 24/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 24/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 21/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 21/5/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 17/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 17/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 14/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 14/5/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 10/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 10/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 07/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 07/5/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 03/5/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 03/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 30/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 30/4/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 26/4/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 26/4/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngày năm ngày 23/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngày năm ngày 23/4/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 19/4/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 19/4/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 16/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 16/4/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 12/4/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 12/4/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 09/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 09/4/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 05/4/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 05/4/2022

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/06

 • T3

  28/06

 • T4

  29/06

 • T5

  30/06

 • T6

  01/07

 • T7

  02/07

 • CN

  03/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng