Non nước Cao Bằng - Phần 2: Cao Bằng - Truyền thuyết và lịch sử

Non nước Cao Bằng như một bức tranh thủy mặc khổng lồ của người họa sĩ thiên nhiên khoáng đạt với núi, sông, hồ, thác. Vùng đất mang trong mình những câu chuyện truyền thuyết huyền bí trong lịch sử hình thành nên nước Việt cổ xưa. Một địa danh duy nhất được gọi là non nước, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Du lịch

Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm (ngày 25/6/2022) Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm (ngày 25/6/2022)
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 21/6/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 21/6/2022
Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 18/6/2022 Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 18/6/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 14/6/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 14/6/2022
Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 11/6/2022 Chuyên mục Non nước Cao Bằng ngày 11/6/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 07/6/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 07/6/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 04/6/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 04/6/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 31/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 31/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 28/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 28/5/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 24/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 24/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 21/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 21/5/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 17/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 17/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 14/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 14/5/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 10/5/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 10/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 07/5/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 07/5/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 03/5/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 03/5/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 30/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 30/4/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 26/4/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 26/4/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngày năm ngày 23/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngày năm ngày 23/4/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 19/4/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 19/4/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 16/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 16/4/2022
Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 12/4/2022 Chuyên mục Du lịch non nước Cao Bằng ngày 12/4/2022
Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 09/4/2022 Chuyên mục Cao Bằng non nước ngàn năm ngày 09/4/2022
Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 05/4/2022 Chuyên mục Du lịch Non nước Cao Bằng ngày 05/4/2022

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/06

 • T3

  28/06

 • T4

  29/06

 • T5

  30/06

 • T6

  01/07

 • T7

  02/07

 • CN

  03/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng