Thời sự tiếng Việt ngày 12/4/2024

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 14/7/2024 14/7/2024 12:24:55
Thời sự tiếng Việt ngày 13/7/2024 13/7/2024 10:51:39
Thời sự tiếng Việt ngày 12/7/2024 12/7/2024 12:42:01
Văn nghệ tổng hợp ngày 11/7/2024 11/7/2024 10:44:31
Thời sự tiếng Việt ngày 11/7/2024 11/7/2024 10:44:08
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 10/7/2024 10/7/2024 11:52:22
Thời sự tiếng Việt ngày 10/7/2024 10/7/2024 11:51:08
Thời sự tiếng Việt ngày 09/7/2024 9/7/2024 09:35:47
Thời sự tiếng Việt ngày 08/7/2024 8/7/2024 14:17:27
Quà tặng âm nhạc ngày 07/7/2024 7/7/2024 11:11:02
Thời sự tiếng Việt ngày 07/7/2024 7/7/2024 11:10:18
Thời sự tiếng Việt ngày 06/7/2024 6/7/2024 12:25:06
Thời sự tiếng Việt ngày 05/7/2024 5/7/2024 12:19:36
Thời sự tiếng Việt ngày 04/7/2024 4/7/2024 10:14:27
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 03/7/2024 3/7/2024 10:36:48
Thời sự tiếng Việt ngày 03/7/2024 3/7/2024 10:36:20
Thời sự tiếng Việt ngày 02/7/2024 2/7/2024 12:32:21
Thời sự tiếng Việt ngày 01/7/2024 1/7/2024 13:02:37
Tiếng hát sli lượn ngày 01/7/2024 1/7/2024 13:02:01
Thời sự tiếng Việt ngày 30/6/2024 30/6/2024 12:36:04
Quà tặng âm nhạc ngày 30/6/2024 30/6/2024 12:35:22
Thời sự tiếng Việt ngày 29/6/2024 29/6/2024 09:39:46
Thời sự tiếng Việt ngày 28/6/2024 29/6/2024 09:32:45
Thời sự tiếng Việt ngày 27/6/2024 27/6/2024 13:30:44

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/07

 • T3

  09/07

 • T4

  10/07

 • T5

  11/07

 • T6

  12/07

 • T7

  13/07

 • CN

  14/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng