Chuyên mục Cải cách hành chính, ngày 29/9/2023: Cải cánh hành chính - Góc nhìn qua các cuộc kiểm tra

Cải cách hành chính

Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 27/10/2023: Nỗ lực xây dựng chính quyền số Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 27/10/2023: Nỗ lực xây dựng chính quyền số
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 21/8/2023: Kho bạc đẩy mạnh chuyển đổi số Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 21/8/2023: Kho bạc đẩy mạnh chuyển đổi số
Chuyên mục Cải cách hành chính, ngày 08/9/2023: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính, ngày 08/9/2023: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính, ngày 01/9/2023: Giải pháp, hành động cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Chuyên mục Cải cách hành chính, ngày 01/9/2023: Giải pháp, hành động cải thiện chỉ số cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 25/8/2023: Thụy Hùng nỗ lực đẩy mạnh CCHC Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 25/8/2023: Thụy Hùng nỗ lực đẩy mạnh CCHC
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 04/8/2023: Thụy Hùng đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 04/8/2023: Thụy Hùng đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 23/7/2023: Tiên phong trong chuyển đổi số Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 23/7/2023: Tiên phong trong chuyển đổi số
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 07/7/2023: Đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính - tạo động lực phát triển Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 07/7/2023: Đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính - tạo động lực phát triển
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 30/6/2023: Minh Khai gặp khó trong hiện đại hóa hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 30/6/2023: Minh Khai gặp khó trong hiện đại hóa hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 09/6/2023: Giải pháp nào nâng cao chỉ số PAR - INDEX, SIPAS, PAPI Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 09/6/2023: Giải pháp nào nâng cao chỉ số PAR - INDEX, SIPAS, PAPI
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 02/6/2023: Nhìn từ thực trạng Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 02/6/2023: Nhìn từ thực trạng
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 26/5/2023: Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 26/5/2023: Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 05/5/2023: Vân Trình trú trọng gải quyết thủ tục hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 05/5/2023: Vân Trình trú trọng gải quyết thủ tục hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 28/4/2023: 	Chính quyền Hợp Giang đồng hành cùng nhân dân Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 28/4/2023: Chính quyền Hợp Giang đồng hành cùng nhân dân
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 07/4/2023: Cách đăng ký lý lịch tư pháp trên dịch vụ công trực tuyến Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 07/4/2023: Cách đăng ký lý lịch tư pháp trên dịch vụ công trực tuyến
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 31/3/2023: Cần sáng tạo đổi mới Cải cách hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 31/3/2023: Cần sáng tạo đổi mới Cải cách hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 17/3/2023: Cần giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 17/3/2023: Cần giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 24/02/2023 Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 24/02/2023
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 10/2/2023 Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 10/2/2023
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 03/02/2023 Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 03/02/2023
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 27/01/2023 Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 27/01/2023
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 06/1/2023 Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 06/1/2023
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 30/12/2022 Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 30/12/2022
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 09/12/2022 Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 09/12/2022

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng