Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 30/7/2023: Sở Nội vụ Cao Bằng, lá cờ đầu trong phong trào thi đua thực hiện tốt cải cách hành chính

Thi đua yêu nước

Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 19/11/2023: Bảo vệ biên cương và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 19/11/2023: Bảo vệ biên cương và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 05/11/2023: Tỉnh hội người mù Cao Bằng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 05/11/2023: Tỉnh hội người mù Cao Bằng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 22/10/2023: Những kinh nghiệm hay từ Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi tỉnh Cao Bằng Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 22/10/2023: Những kinh nghiệm hay từ Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi tỉnh Cao Bằng
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 08/10/2023: Hội LHPN tỉnh tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 08/10/2023: Hội LHPN tỉnh tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/9/2023: Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/9/2023: Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 10/9/2023: Nâng cao hiệu quả Thi hành án dân sự, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 10/9/2023: Nâng cao hiệu quả Thi hành án dân sự, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 27/8/2023: Chị Phan Thị Hồng Sao tấm gương tiêu biểu trong phong trào công tác Hội Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 27/8/2023: Chị Phan Thị Hồng Sao tấm gương tiêu biểu trong phong trào công tác Hội
Chuyên mục Thi đua yêu nướcngày 13/8/2023: Mạnh dạn thay đổi để phát triển kinh tế Chuyên mục Thi đua yêu nướcngày 13/8/2023: Mạnh dạn thay đổi để phát triển kinh tế
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 16/7/2023: Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 16/7/2023: Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 02/7/2023: Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi tích cực tham gia các hoạt động xã hội Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 02/7/2023: Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi tích cực tham gia các hoạt động xã hội
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 18/6/2023: Báo chí góp phần lan tỏa các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 18/6/2023: Báo chí góp phần lan tỏa các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 04/6/2023: Nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa phong trào Thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 04/6/2023: Nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa phong trào Thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 21/5/2023: 64 năm mở đường Hồ Chí Minh Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 21/5/2023: 64 năm mở đường Hồ Chí Minh
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 23/4/2023: Những kết quả nổi bật tại Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 23/4/2023: Những kết quả nổi bật tại Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 09/4/2023: 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hộI Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 09/4/2023: 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hộI
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 26/3/2023: Bộ đội Biên phòng Cao Bằng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 26/3/2023: Bộ đội Biên phòng Cao Bằng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 12/3/2023 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 12/3/2023
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/4/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/4/2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 27/3//2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 27/3//2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 13/3/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 13/3/2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 27/02/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 27/02/2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 13/02/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 13/02/2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 30/01/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 30/01/2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 16/01/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 16/01/2022

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng