Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 06/5/2023: Những điểm cần lưu ý khi thu hoạch thuốc lá

Nông thôn mới

Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 16/9/2023: Đẩy mạnh tuyên truyền và đưa nghị quyết vào cuộc sống Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 16/9/2023: Đẩy mạnh tuyên truyền và đưa nghị quyết vào cuộc sống
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 09/9/2023: Các biện pháp tái đàn vịt nuôi gắn với phòng chống dịch bệnh Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 09/9/2023: Các biện pháp tái đàn vịt nuôi gắn với phòng chống dịch bệnh
Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 04/9/2023: Thơm ngon vị trà Lũng Sâu Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 04/9/2023: Thơm ngon vị trà Lũng Sâu
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn, ngày 02/9/2023: Thúc đẩy cho vay phát triển ngành nghề nông thôn. Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn, ngày 02/9/2023: Thúc đẩy cho vay phát triển ngành nghề nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 26/8/2023: Khuyến khích các mô hình trang trại Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 26/8/2023: Khuyến khích các mô hình trang trại
Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 21/8/2023: Phát huy giá trị hàng nông sản địa phương. Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 21/8/2023: Phát huy giá trị hàng nông sản địa phương.
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 19/8/2023: Đảm bảo vận hành các công trình thủy lợi mùa mưa lũ Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 19/8/2023: Đảm bảo vận hành các công trình thủy lợi mùa mưa lũ
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 12/8/2023: Tín dụng chính sách kích cầu phát triển kinh tế hộ Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 12/8/2023: Tín dụng chính sách kích cầu phát triển kinh tế hộ
Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 07/8/2023: Xây dựng thương hiệu từ nghề truyền thống. Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 07/8/2023: Xây dựng thương hiệu từ nghề truyền thống.
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 05/8/2023: Ứng dụng KHCN trong sản xuất hàng hóa Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 05/8/2023: Ứng dụng KHCN trong sản xuất hàng hóa
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 29/7/2023: Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đối với cây sắn cao sản Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 29/7/2023: Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đối với cây sắn cao sản
Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 24/7/2023: Sản phẩm hữu cơ và câu chuyện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 24/7/2023: Sản phẩm hữu cơ và câu chuyện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Chuyên mục Nông nghiệp nông dân nông thôn ngày 22/7/2023: Lợi ích thiết thực khi sản phẩm đạt OCOP Chuyên mục Nông nghiệp nông dân nông thôn ngày 22/7/2023: Lợi ích thiết thực khi sản phẩm đạt OCOP
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 15/7/2023: Tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi những ngày nắng nóng Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 15/7/2023: Tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi những ngày nắng nóng
Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 10/7/2023: Trôi nổi thuốc bảo vệ không rõ nguồn gốc Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 10/7/2023: Trôi nổi thuốc bảo vệ không rõ nguồn gốc
Chuyên mục Nông Nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 08/7/2023: Quyết tâm tăng trưởng nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Chuyên mục Nông Nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 08/7/2023: Quyết tâm tăng trưởng nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Chuyên mục Nông nghiệp- Nông dân- Nông thôn ngày 01/7/2023: Chủ động trong sản xuất khi áp dụng hình thức nhà lưới Chuyên mục Nông nghiệp- Nông dân- Nông thôn ngày 01/7/2023: Chủ động trong sản xuất khi áp dụng hình thức nhà lưới
Chuyên mục Nông sản an toàn số 2, phát sóng ngày 26/6/2023 Chuyên mục Nông sản an toàn số 2, phát sóng ngày 26/6/2023
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 24/6/2023: Khuyến nông để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 24/6/2023: Khuyến nông để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 17/6/2023: Phát triển làng nghề gắn với xây dựng sản phẩm đạt OCOP Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 17/6/2023: Phát triển làng nghề gắn với xây dựng sản phẩm đạt OCOP
Chuyên mục Nông sản an toàn số 01, phát sóng ngày 12/6/2023 Chuyên mục Nông sản an toàn số 01, phát sóng ngày 12/6/2023
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 10/6/2023: Ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 10/6/2023: Ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 27/5/2023: Chăn nuôi trong điều kiện thời tiết thuận lợi Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 27/5/2023: Chăn nuôi trong điều kiện thời tiết thuận lợi
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 20/5/2023: Tăng cường chắm sóc lúa xuân Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 20/5/2023: Tăng cường chắm sóc lúa xuân

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/09

 • T3

  19/09

 • T4

  20/09

 • T5

  21/09

 • T6

  22/09

 • T7

  23/09

 • CN

  24/09

Dữ liệu ngày 22/09/2023 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng