Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 09/4/2023: 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hộI

Thi đua yêu nước

Chuyên mục thi đua yêu nước ngày 14/7/2024: Cựu chiến binh nêu gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế Chuyên mục thi đua yêu nước ngày 14/7/2024: Cựu chiến binh nêu gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 30/6/2024: Cục Thi hành án dân sự Cao Bằng - Nhiều giải pháp đột phá trong thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 30/6/2024: Cục Thi hành án dân sự Cao Bằng - Nhiều giải pháp đột phá trong thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 16/6/2024: Báo chí góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 16/6/2024: Báo chí góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 02/6/2024: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐNN tỉnh nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ. Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 02/6/2024: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐNN tỉnh nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ.
Thi đua yêu nước:Câu chuyện của những chiến sĩ mở đường Hồ Chí Minh Thi đua yêu nước:Câu chuyện của những chiến sĩ mở đường Hồ Chí Minh
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 05/5/2024: Gương điển hình trong phong trào thi đua Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 05/5/2024: Gương điển hình trong phong trào thi đua ''Cựu chiến binh gương mẫu''
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 21/4/2024: CCB huyện Trùng Khánh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 21/4/2024: CCB huyện Trùng Khánh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 08/4/2024: Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 08/4/2024: Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/3/2024: Người cán bộ trẻ nhiệt huyết, sáng tạo Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/3/2024: Người cán bộ trẻ nhiệt huyết, sáng tạo
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 10/3/2024: Trung tâm TGPL tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 10/3/2024: Trung tâm TGPL tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 25/02/2024: Những tấm gương sáng chiến sĩ Biên phòng vùng biên Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 25/02/2024: Những tấm gương sáng chiến sĩ Biên phòng vùng biên
Chuyên mục Phong trào thi đua yêu nước ngày 11/02/2024: Phong trào thi đua - Một năm nhìn lại Chuyên mục Phong trào thi đua yêu nước ngày 11/02/2024: Phong trào thi đua - Một năm nhìn lại
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 28/01/2024: Phong trào thi đua, công tác khen thưởng một năm nhìn lại Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 28/01/2024: Phong trào thi đua, công tác khen thưởng một năm nhìn lại
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 14/01/2024: Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 14/01/2024: Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 17/12/2023: Lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 17/12/2023: Lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 03/12/2023: Đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 03/12/2023: Đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 19/11/2023: Bảo vệ biên cương và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 19/11/2023: Bảo vệ biên cương và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 05/11/2023: Tỉnh hội người mù Cao Bằng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 05/11/2023: Tỉnh hội người mù Cao Bằng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 22/10/2023: Những kinh nghiệm hay từ Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi tỉnh Cao Bằng Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 22/10/2023: Những kinh nghiệm hay từ Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi tỉnh Cao Bằng
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 08/10/2023: Hội LHPN tỉnh tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 08/10/2023: Hội LHPN tỉnh tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/9/2023: Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/9/2023: Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 10/9/2023: Nâng cao hiệu quả Thi hành án dân sự, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 10/9/2023: Nâng cao hiệu quả Thi hành án dân sự, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 27/8/2023: Chị Phan Thị Hồng Sao tấm gương tiêu biểu trong phong trào công tác Hội Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 27/8/2023: Chị Phan Thị Hồng Sao tấm gương tiêu biểu trong phong trào công tác Hội
Chuyên mục Thi đua yêu nướcngày 13/8/2023: Mạnh dạn thay đổi để phát triển kinh tế Chuyên mục Thi đua yêu nướcngày 13/8/2023: Mạnh dạn thay đổi để phát triển kinh tế

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng