Thời sự tiếng Việt ngày 01/4/2023

Tên chương trình Ngày cập nhật
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 23/8/2023 23/8/2023 12:26:42
Thời sự tiếng Việt ngày 22/8/2023 22/8/2023 12:42:37
Thời sự tiếng Việt ngày 21/8/2023 21/8/2023 13:31:57
Thời sự tiếng Việt ngày 20/8/2023 20/8/2023 12:44:45
Quà tặng âm nhạc ngày 20/8/2023 20/8/2023 12:44:14
Thời sự tiếng Việt ngày 19/8/2023 19/8/2023 14:30:28
Thời sự tiếng Việt ngày 18/8/2023 18/8/2023 13:45:53
Thời sự tiếng Việt ngày 17/8/2023 17/8/2023 11:59:25
Văn nghệ tổng hợp ngày 17/8/2023 17/8/2023 11:57:41
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 16/8/2023 16/8/2023 11:19:40
Thời sự tiếng Việt ngày 16/8/2023 16/8/2023 11:18:16
Thời sự tiếng Việt ngày 15/8/2023 15/8/2023 14:35:22
Thời sự tiếng Việt ngày 14/8/2023 14/8/2023 12:00:16
Quà tặng âm nhạc ngày 13/8/2023 13/8/2023 12:29:45
Thời sự tiếng Việt ngày 13/8/2023 13/8/2023 12:29:16
Thời sự tiếng Việt ngày 12/8/2023 12/8/2023 10:16:33
Thời sự tiếng Việt ngày 11/8/2023 11/8/2023 14:42:22
Thời sự tiếng Việt ngày 10/8/2023 10/8/2023 12:35:31
Văn nghệ tổng hợp ngày 10/8/2023 10/8/2023 12:34:52
Thời sự tiếng Việt ngày 09/8/2023 9/8/2023 11:34:20
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 09/8/2023 9/8/2023 11:33:38
Thời sự tiếng Việt ngày 08/8/2023 8/8/2023 11:06:27
Thời sự tiếng Việt ngày 07/8/2023 7/8/2023 15:02:48
Thời sự tiếng Việt ngày 06/8/2023 6/8/2023 16:11:37

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng