Thời sự tiếng Việt ngày 01/4/2023

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 23/7/2024 23/7/2024 11:59:26
Thời sự tiếng Việt ngày 22/7/2024 22/7/2024 12:48:06
Thời sự tiếng Việt ngày 21/7/2024 21/7/2024 14:01:03
Thời sự tiếng Việt ngày 20/7/2024 20/7/2024 14:54:02
Thời sự tiếng Việt ngày 19/7/2024 19/7/2024 12:48:16
Văn nghệ tổng hợp ngày 18/7/2024 18/7/2024 12:18:32
Thời sự tiếng Việt ngày 18/7/2024 18/7/2024 12:17:39
Thời sự tiếng Việt ngày 17/7/2024 17/7/2024 13:59:19
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 17/7/2024 17/7/2024 13:58:21
Thời sự tiếng Việt ngày 16/7/2024 16/7/2024 10:40:37
Thời sự tiếng Việt ngày 15/7/2024 15/7/2024 10:12:23
Quà tặng âm nhạc ngày 14/7/2024 15/7/2024 10:10:11
Thời sự tiếng Việt ngày 14/7/2024 14/7/2024 12:24:55
Thời sự tiếng Việt ngày 13/7/2024 13/7/2024 10:51:39
Thời sự tiếng Việt ngày 12/7/2024 12/7/2024 12:42:01
Văn nghệ tổng hợp ngày 11/7/2024 11/7/2024 10:44:31
Thời sự tiếng Việt ngày 11/7/2024 11/7/2024 10:44:08
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 10/7/2024 10/7/2024 11:52:22
Thời sự tiếng Việt ngày 10/7/2024 10/7/2024 11:51:08
Thời sự tiếng Việt ngày 09/7/2024 9/7/2024 09:35:47
Thời sự tiếng Việt ngày 08/7/2024 8/7/2024 14:17:27
Quà tặng âm nhạc ngày 07/7/2024 7/7/2024 11:11:02
Thời sự tiếng Việt ngày 07/7/2024 7/7/2024 11:10:18
Thời sự tiếng Việt ngày 06/7/2024 6/7/2024 12:25:06

Lịch Phát sóng

 • T2

  22/07

 • T3

  23/07

 • T4

  24/07

 • T5

  25/07

 • T6

  26/07

 • T7

  27/07

 • CN

  28/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng