Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 22/3/2023: Đảm bảo quyền lợi cho người dân đối với chính sách mới của tỉnh về BHYT

Bảo hiểm xã hội

Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 24/7/2024: Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 24/7/2024: Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 17/7/2024: BHXH tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 17/7/2024: BHXH tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 10/7/2024: Chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định mới Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 10/7/2024: Chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định mới
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 03/7/2024: Dấu ấn 15 năm đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 03/7/2024: Dấu ấn 15 năm đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 26/6/2024: BHXH tỉnh chú trọng đổi mới phương pháp truyền thông về BHXH, BHYT Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 26/6/2024: BHXH tỉnh chú trọng đổi mới phương pháp truyền thông về BHXH, BHYT
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 19/6/2024 Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 19/6/2024
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 05/6/2024: BHXH tỉnh đẩy mạnh thực hiện chi trả không dùng tiền mặt Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 05/6/2024: BHXH tỉnh đẩy mạnh thực hiện chi trả không dùng tiền mặt
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 29/5/2024: BHXH toàn dân từ nghị quyết đến thực tiễn Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 29/5/2024: BHXH toàn dân từ nghị quyết đến thực tiễn
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 22/5/2024: Mở rộng tổ chức dịch vụ thu BHXH,BHYT tạo thuận tiện cho người dân Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 22/5/2024: Mở rộng tổ chức dịch vụ thu BHXH,BHYT tạo thuận tiện cho người dân
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 15/5/2024: Tích cực hưởng ứng Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 15/5/2024: Tích cực hưởng ứng Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 08/5/2024: Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giảm thiểu rủi ro cho DN, NLĐ Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 08/5/2024: Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giảm thiểu rủi ro cho DN, NLĐ
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 01/5/2024: Thiệt thòi khi lựa chọn thanh toán bảo hiểm xã hội một lần Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 01/5/2024: Thiệt thòi khi lựa chọn thanh toán bảo hiểm xã hội một lần
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 17/4/2024: Chuyển đổi số hiệu quả từ chuyển đổi nhận thức Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 17/4/2024: Chuyển đổi số hiệu quả từ chuyển đổi nhận thức
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 10/4/2024: Điểm tựa sức khỏe cho người cao tuổi Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 10/4/2024: Điểm tựa sức khỏe cho người cao tuổi
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 03/4/2024: Triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 03/4/2024: Triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 27/3/2024: Nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật BHXH, BHYT ngay từ đầu năm Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 27/3/2024: Nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật BHXH, BHYT ngay từ đầu năm
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 20/3/2024: Nỗ lực trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chữa bệnh BHYT Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 20/3/2024: Nỗ lực trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chữa bệnh BHYT
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 13/3/2024: Nhiều điểm mới tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 13/3/2024: Nhiều điểm mới tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 06/03/2024: Thẻ bảo hiểm y tế điểm tựa với bệnh nhân chạy thận Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 06/03/2024: Thẻ bảo hiểm y tế điểm tựa với bệnh nhân chạy thận
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 28/02/2024: Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường giới thiệu việc làm cho lao động Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 28/02/2024: Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường giới thiệu việc làm cho lao động
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 21/02/2024: Lưới an sinh xã hội ngày càng được củng cố và mở rộng Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 21/02/2024: Lưới an sinh xã hội ngày càng được củng cố và mở rộng
Chuyên muc Bảo hiểm xã hội ngày 14/02/2024: Ngành BHXH vững bước vào xuân Chuyên muc Bảo hiểm xã hội ngày 14/02/2024: Ngành BHXH vững bước vào xuân
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 31/01/2024: BHXH tỉnh nâng cao hiệu quả các phòng trào thi đua công đoàn Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 31/01/2024: BHXH tỉnh nâng cao hiệu quả các phòng trào thi đua công đoàn
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 24/01/2024: BHXH tỉnh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 24/01/2024: BHXH tỉnh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024

Lịch Phát sóng

 • T2

  22/07

 • T3

  23/07

 • T4

  24/07

 • T5

  25/07

 • T6

  26/07

 • T7

  27/07

 • CN

  28/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng