Tiếng Then ngày 12/3/2023

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 04/12/2023 4/12/2023 11:31:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/12/2023 4/12/2023 11:30:53
Tiếng then ngày 03/12/2023 4/12/2023 04:08:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/12/2023 4/12/2023 04:04:25
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/12/2023 1/12/2023 12:00:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/12/2023 1/12/2023 11:59:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/11/2023 30/11/2023 11:03:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/11/2023 29/11/2023 11:41:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/11/2023 28/11/2023 11:00:42
Tiếng hát sli lượn ngày 27/11/2023 27/11/2023 11:53:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/11/2023 27/11/2023 11:52:40
Tiếng then ngày 26/11/2023 26/11/2023 11:55:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/11/2023 25/11/2023 11:21:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/11/2023 24/11/2023 11:09:48
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/11/2023 24/11/2023 11:09:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/11/2023 23/11/2023 10:50:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/11/2023 22/11/2023 11:46:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/11/2023 21/11/2023 11:26:29
Tiếng hát sli lượn ngày 20/11/2023 20/11/2023 12:27:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/11/2023 20/11/2023 12:25:55
Chương trình tiếng Then ngày 19/11/2023 19/11/2023 11:07:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2023 18/11/2023 12:29:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2023 17/11/2023 11:37:30
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2023 17/11/2023 11:37:07

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng