Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 03/02/2023

Cải cách hành chính

Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 12/7/2024: Tiện ích của các thủ tục hành chính liên thông điện tử Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 12/7/2024: Tiện ích của các thủ tục hành chính liên thông điện tử
Chuyên mục Cải cách hành chính, ngày 05/7/2024: Thành phố Cao Bằng dẫn đầu cải cách hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính, ngày 05/7/2024: Thành phố Cao Bằng dẫn đầu cải cách hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 28/6/2024: Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 28/6/2024: Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 14/6/2024: Cầu nối đẩy mạnh cải cách hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 14/6/2024: Cầu nối đẩy mạnh cải cách hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 07/6/2024: Chu Trinh CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 07/6/2024: Chu Trinh CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 31/5/2024: Nguyên Bình đẩy mạnh cải cách hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 31/5/2024: Nguyên Bình đẩy mạnh cải cách hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 17/5/2024: Chuyển biến CCHC ở Hòa An Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 17/5/2024: Chuyển biến CCHC ở Hòa An
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 10/5/2024: Hải Quan Tà Lùng đẩy mạnh CCHC tạo thuận lợi XNK Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 10/5/2024: Hải Quan Tà Lùng đẩy mạnh CCHC tạo thuận lợi XNK
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 03/5/2024: Hoàng Tung - Hướng đến sự hài lòng của người dân Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 03/5/2024: Hoàng Tung - Hướng đến sự hài lòng của người dân
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 26/4/2024: Hồng Việt Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 26/4/2024: Hồng Việt Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 12/4/2024: Sáng kiến - hành trình để đổi mới Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 12/4/2024: Sáng kiến - hành trình để đổi mới
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 05/4/2024: Tạo môi trường thông thoáng nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 05/4/2024: Tạo môi trường thông thoáng nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 29/3/2024: Trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 29/3/2024: Trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 15/3/2024: Cần nâng cao toàn diện cải cách hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 15/3/2024: Cần nâng cao toàn diện cải cách hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 08/03/2024: Đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 08/03/2024: Đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 01/03/2024: Phường Đề Thám - Điểm sáng về CCHC Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 01/03/2024: Phường Đề Thám - Điểm sáng về CCHC
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 23/02/2024: Cần tập trung nhiệm vụ trọng tâm Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 23/02/2024: Cần tập trung nhiệm vụ trọng tâm
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 26/01/2024: Thị trấn Xuân Hòa nâng cao chất lượng CCHC Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 26/01/2024: Thị trấn Xuân Hòa nâng cao chất lượng CCHC
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 12/01/2024: Đẩy mạnh chuyển đổi số từ sáng kiến mới Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 12/01/2024: Đẩy mạnh chuyển đổi số từ sáng kiến mới
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 05/01/2024: Hà Quảng đẩy mạnh cải cách hành chính Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 05/01/2024: Hà Quảng đẩy mạnh cải cách hành chính
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 29/12/2023: Lan tỏa sáng kiến - Đổi mới nền CCHC Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 29/12/2023: Lan tỏa sáng kiến - Đổi mới nền CCHC
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 08/12/2023 : Nguyên Bình đẩy mạnh hiện đại hóa ngành thuế Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 08/12/2023 : Nguyên Bình đẩy mạnh hiện đại hóa ngành thuế
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 27/10/2023: Nỗ lực xây dựng chính quyền số Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 27/10/2023: Nỗ lực xây dựng chính quyền số
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 21/8/2023: Kho bạc đẩy mạnh chuyển đổi số Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 21/8/2023: Kho bạc đẩy mạnh chuyển đổi số

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng