Chuyên mục Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn ngày 26/11/2022

Nông thôn mới

 Chuyên mục Nông sản an toàn, ngày 22/7/2024: Nuôi cá Tầm từ nguồn nước sạch đạt OCOP 3 sao Chuyên mục Nông sản an toàn, ngày 22/7/2024: Nuôi cá Tầm từ nguồn nước sạch đạt OCOP 3 sao
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 20/7/2024: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 20/7/2024: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 13/7/2024: Phát triển du lịch nguồn vốn ưu đãi Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 13/7/2024: Phát triển du lịch nguồn vốn ưu đãi
Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 08/7/2024: Nho Hạ Đen Cao Bằng vươn ra ngoài tỉnh Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 08/7/2024: Nho Hạ Đen Cao Bằng vươn ra ngoài tỉnh
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 06/7/2024: Ứng phó với thiên taidichj bệnh bảo vệ cây trồng vật nuôi Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 06/7/2024: Ứng phó với thiên taidichj bệnh bảo vệ cây trồng vật nuôi
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 29/6/2024: Tạo sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 29/6/2024: Tạo sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Chuyên mục Nông sản an toàn, ngày 24/6/2024: Ngọt ngào vị mât ong Hoàng Tung Chuyên mục Nông sản an toàn, ngày 24/6/2024: Ngọt ngào vị mât ong Hoàng Tung
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 22/6/2024: Điểm sáng về sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 22/6/2024: Điểm sáng về sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 15/6/2024: Đào tạo nghề gắn với chương trình mục tiêu quốc gia Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 15/6/2024: Đào tạo nghề gắn với chương trình mục tiêu quốc gia
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn, ngày 08/6/2024: Hỗ trợ nguồn lực phát triển kinh tế vùng khó khăn. Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn, ngày 08/6/2024: Hỗ trợ nguồn lực phát triển kinh tế vùng khó khăn.
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 01/6/2024: Tăng cường vài trò của Đảng đối với tín dụng chính sách Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 01/6/2024: Tăng cường vài trò của Đảng đối với tín dụng chính sách
Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 27/5/2024: Trồng măng tây hướng hữu cơ - Hiệu quả kinh và tế bảo vệ môi trường Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 27/5/2024: Trồng măng tây hướng hữu cơ - Hiệu quả kinh và tế bảo vệ môi trường
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 25/5/2024: Thúc đẩy các mô hình kinh tế tổng hợp Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 25/5/2024: Thúc đẩy các mô hình kinh tế tổng hợp
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 18/5/2024: Hướng đi mới trong sản xuất OCOP Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 18/5/2024: Hướng đi mới trong sản xuất OCOP
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 15/5/2024: Khai thác điều kiện tự nhiên nuôi cá tầm Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 15/5/2024: Khai thác điều kiện tự nhiên nuôi cá tầm
Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 13/5/2024: Phụ nữ xã Nguyễn Huệ xây dựng mô hình rau sạch Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 13/5/2024: Phụ nữ xã Nguyễn Huệ xây dựng mô hình rau sạch
Chuyên mục Nông Nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 11/5/2024: Nâng cao năng lực lao động nông thôn Chuyên mục Nông Nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 11/5/2024: Nâng cao năng lực lao động nông thôn
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông Dân - Nông thôn ngày 04/5/2024: Khai thác điều kiện tự nhiên nuôi cá Tầm Chuyên mục Nông nghiệp - Nông Dân - Nông thôn ngày 04/5/2024: Khai thác điều kiện tự nhiên nuôi cá Tầm
	Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 29/4/2024: Ớt ngọt PALERMO loại quả đang được ưa chuộng Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 29/4/2024: Ớt ngọt PALERMO loại quả đang được ưa chuộng
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 27/4/2024: Chủ động vận hành thủy nông thích ứng với biến đổi khí hậu Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 27/4/2024: Chủ động vận hành thủy nông thích ứng với biến đổi khí hậu
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 20/4/2024 Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 20/4/2024
Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 15/4/2024: Phúc Sen chú trọng quảng bá nông sản Chuyên mục Nông sản an toàn ngày 15/4/2024: Phúc Sen chú trọng quảng bá nông sản
Chuyên mục Nông nghiệp, Nông dân nông thôn ngày 13/4/2024: Tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn Chuyên mục Nông nghiệp, Nông dân nông thôn ngày 13/4/2024: Tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn
Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 06/4/2024: Đổi mới sản phẩm OCOP Chuyên mục Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ngày 06/4/2024: Đổi mới sản phẩm OCOP

Lịch Phát sóng

 • T2

  22/07

 • T3

  23/07

 • T4

  24/07

 • T5

  25/07

 • T6

  26/07

 • T7

  27/07

 • CN

  28/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng