Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng then ngày 15/3/2020 15/3/2020 21:01:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/3/2020 14/3/2020 20:31:01
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 13/3/2020 13/3/2020 18:33:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/3/2020 13/3/2020 18:31:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/3/2020 12/3/2020 17:36:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/3/2020 11/3/2020 20:19:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/3/2020 10/3/2020 19:48:06
Tiếng hát sli lượn ngày 09/3/2020 9/3/2020 18:06:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/3/2020 9/3/2020 18:05:00
Tiếng then ngày 08/3/2020 8/3/2020 17:59:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/3/2020 7/3/2020 20:51:06
Văn nghệ tiếng Tày ngày 06/03/2020 6/3/2020 21:49:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/03/2020 6/3/2020 21:47:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/03/2020 5/3/2020 21:13:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/03/2020 4/3/2020 20:36:15
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/03/2020 4/3/2020 09:00:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/03/2020 2/3/2020 18:18:01
Tiếng hát sli lượn ngày 02/03/2020 2/3/2020 18:16:22
Tiếng then ngày 01/03/2020 1/3/2020 20:32:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/02/2020 29/2/2020 21:14:12
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 28/02/2020 28/2/2020 21:00:45
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 28/02/2020 28/2/2020 20:59:05
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 27/02/2020 27/2/2020 21:07:05
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 26/02/2020 26/2/2020 22:01:35

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng