Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/5/2023 31/5/2023 15:15:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/5/2023 30/5/2023 16:57:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/5/2023 30/5/2023 04:12:41
Tiếng hát sli lượn ngày 29/5/2023 30/5/2023 04:12:19
Chương trình tiếng Then ngày 28/5/2023 28/5/2023 18:40:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/5/2023 28/5/2023 02:36:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/5/2023 26/5/2023 10:45:59
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 26/5/2023 26/5/2023 10:45:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/5/2023 26/5/2023 10:45:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/5/2023 24/5/2023 17:16:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/5/2023 23/5/2023 13:14:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/5/2023 23/5/2023 09:26:46
Tiếng hát sli lượn ngày 22/5/2023 23/5/2023 09:26:17
Chương trình tiếng Then ngày 21/5/2023 23/5/2023 09:25:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/5/2023 23/5/2023 09:25:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/5/2023 19/5/2023 10:46:07
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 19/5/2023 19/5/2023 10:45:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/5/2023 18/5/2023 13:58:18
Thời sự tiếng Việt ngày 17/5/2023 18/5/2023 13:57:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/5/2023 18/5/2023 13:57:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/5/2023 17/5/2023 09:21:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/5/2023 15/5/2023 16:15:36
Tiếng hát sli lượn ngày 15/5/2023 15/5/2023 16:15:15
Chương trình tiếng Then ngày 15/5/2023 15/5/2023 16:04:00

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng