Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 19/10/2022

Xây dựng Đảng

Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 16/8/2023: Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng chú trọng công tác phát triển đảng viên Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 16/8/2023: Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng chú trọng công tác phát triển đảng viên
Chuyên mục Xây dựng Đảng:ngày 09/8/2023: Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Chuyên mục Xây dựng Đảng:ngày 09/8/2023: Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 02/8/2023: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 02/8/2023: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 26/7/2023: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 26/7/2023: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 19/7/2023: Huyện ủy Bảo Lạc tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 19/7/2023: Huyện ủy Bảo Lạc tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 12/7/2023: Kết quả 2 năm thực hiện Chương trình số 08 của Tỉnh ủy Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 12/7/2023: Kết quả 2 năm thực hiện Chương trình số 08 của Tỉnh ủy
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 05/7/2023: Đảng bộ huyện Quảng Hòa - Dấu ấn nửa nhiệm kỳ đại hội Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 05/7/2023: Đảng bộ huyện Quảng Hòa - Dấu ấn nửa nhiệm kỳ đại hội
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 28/6/2023: Đảng bộ xã Cô Ba tập trung phát triển kinh tế vùng biên giới Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 28/6/2023: Đảng bộ xã Cô Ba tập trung phát triển kinh tế vùng biên giới
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 21/6/2023: Chống tham nhũng Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 21/6/2023: Chống tham nhũng
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 14/6/2023: Thị trấn Bảo Lạc sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 14/6/2023: Thị trấn Bảo Lạc sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 07/6/2023: Nâng cao chất nghiên cứu học tập quán triệt triển Nghị quyết của Đảng Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 07/6/2023: Nâng cao chất nghiên cứu học tập quán triệt triển Nghị quyết của Đảng
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 31/5/2023: Ban nội chính Tỉnh ủy - 10 năm tái thành lập ban nội chính Tỉnh ủy Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 31/5/2023: Ban nội chính Tỉnh ủy - 10 năm tái thành lập ban nội chính Tỉnh ủy
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 24/5/2023: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 24/5/2023: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 17/5/2023: Tư Tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 17/5/2023: Tư Tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 10/5/2023: Cao Bằng thực hiện tốt công tác chuyển giao tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 10/5/2023: Cao Bằng thực hiện tốt công tác chuyển giao tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 03/5/2023: Hiệu quả sau 2 năm thưc hiện chủ trương xóa nhà tạm nhà dột nát Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 03/5/2023: Hiệu quả sau 2 năm thưc hiện chủ trương xóa nhà tạm nhà dột nát
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 26/4/2023: Chuyển giao tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 26/4/2023: Chuyển giao tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 19/4/2023: Hiệu quả trong thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế tại Đảng bộ thị trấn Xuân Hoà Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 19/4/2023: Hiệu quả trong thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế tại Đảng bộ thị trấn Xuân Hoà
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 12/4/2023: Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 12/4/2023: Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 05/4/2023: Hà Quảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh, xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 05/4/2023: Hà Quảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh, xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 29/3/2023: Đảng bộ thị trấn Thông Nông đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 29/3/2023: Đảng bộ thị trấn Thông Nông đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 22/3/2023: Tuổi trẻ Cao Bằng khát vọng vươn lên, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 22/3/2023: Tuổi trẻ Cao Bằng khát vọng vươn lên, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp
Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 15/3/2023 Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 15/3/2023

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/07

 • T3

  09/07

 • T4

  10/07

 • T5

  11/07

 • T6

  12/07

 • T7

  13/07

 • CN

  14/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng