Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/9/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/5/2023 23/5/2023 09:26:46
Tiếng hát sli lượn ngày 22/5/2023 23/5/2023 09:26:17
Chương trình tiếng Then ngày 21/5/2023 23/5/2023 09:25:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/5/2023 23/5/2023 09:25:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/5/2023 19/5/2023 10:46:07
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 19/5/2023 19/5/2023 10:45:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/5/2023 18/5/2023 13:58:18
Thời sự tiếng Việt ngày 17/5/2023 18/5/2023 13:57:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/5/2023 18/5/2023 13:57:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/5/2023 17/5/2023 09:21:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/5/2023 15/5/2023 16:15:36
Tiếng hát sli lượn ngày 15/5/2023 15/5/2023 16:15:15
Chương trình tiếng Then ngày 15/5/2023 15/5/2023 16:04:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/5/2023 15/5/2023 03:44:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/5/2023 12/5/2023 15:49:30
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 12/5/2023 12/5/2023 15:49:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/5/2023 12/5/2023 15:48:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/5/2023 10/5/2023 15:17:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/5/2023 9/5/2023 16:35:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/5/2023 9/5/2023 16:34:20
Tiếng hát sli lượn ngày 08/5/2023 9/5/2023 16:33:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/5/2023 7/5/2023 01:56:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/5/2023 5/5/2023 15:04:54
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 05/5/2023 5/5/2023 15:04:30

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/09

 • T3

  26/09

 • T4

  27/09

 • T5

  28/09

 • T6

  29/09

 • T7

  30/09

 • CN

  01/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng