Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 31/8/2022

Bảo hiểm xã hội

Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 29/11/2023: Triển khai kịp thời Nghị định 75 đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 29/11/2023: Triển khai kịp thời Nghị định 75 đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 22/11/2023: Nghị định 75 tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 22/11/2023: Nghị định 75 tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 15/11/2023: Dự thảo Luật BHXH ( sửa đổi ): Nhiều chính sách có lợi cho người lao động Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 15/11/2023: Dự thảo Luật BHXH ( sửa đổi ): Nhiều chính sách có lợi cho người lao động
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 08/11/2023: Huyện Trùng Khánh thực hiện hiệu quả công tác BHYT học sinh Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 08/11/2023: Huyện Trùng Khánh thực hiện hiệu quả công tác BHYT học sinh
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 01/11/2023: Hiệu quả trong công tác vận động học sinh tham gia BHYT Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 01/11/2023: Hiệu quả trong công tác vận động học sinh tham gia BHYT
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 25/10/2023: Bảo hiểm xã hội tỉnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 25/10/2023: Bảo hiểm xã hội tỉnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 18/10/2023: Y tế tư nhân góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 18/10/2023: Y tế tư nhân góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 11/10/2023: BHYT học sinh lợi ích thiết thực Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 11/10/2023: BHYT học sinh lợi ích thiết thực
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 04/10/2023: Kết qủa tích cực từ thực hiện chính sách BHYT cho học sinh sinh viên Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 04/10/2023: Kết qủa tích cực từ thực hiện chính sách BHYT cho học sinh sinh viên
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 20/9/2023: BHXH huyện Thạch An nỗ lực thực hiện công tác BHYT học sinh Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 20/9/2023: BHXH huyện Thạch An nỗ lực thực hiện công tác BHYT học sinh
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 13/9/2023: Tích cực vận động hộ nông, lâm, ngư nghiệp tham gia BHYT. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 13/9/2023: Tích cực vận động hộ nông, lâm, ngư nghiệp tham gia BHYT.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 06/9/2023: Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN là động lực phát triển doanh nghiệp Chuyên mục Bảo hiểm xã hội, ngày 06/9/2023: Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN là động lực phát triển doanh nghiệp
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 30/8/2023: Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, học sinh, sinh viên Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 30/8/2023: Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, học sinh, sinh viên
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 14/8/2023: Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (Lợi ích thiết thực cho thế hệ trẻ) Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 14/8/2023: Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (Lợi ích thiết thực cho thế hệ trẻ)
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 16/8/2023: Tăng cường phối hợp giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 16/8/2023: Tăng cường phối hợp giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 09/8/2023: Nâng cao hiệu quả công tác chi trả BHXH và phát triển đối tượng tham gia Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 09/8/2023: Nâng cao hiệu quả công tác chi trả BHXH và phát triển đối tượng tham gia
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 02/8/2023: Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp, quyền lợi cơ bản của người lao động Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 02/8/2023: Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp, quyền lợi cơ bản của người lao động
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 19/7/2023: Nỗ lực triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 19/7/2023: Nỗ lực triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 12/7/2023: Hiệu quả công tác phối hợp giữa BHXH và Bưu điện tỉnh Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 12/7/2023: Hiệu quả công tác phối hợp giữa BHXH và Bưu điện tỉnh
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 05/7/2023: Kết quả nổi bật sau 8 năm thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật BHYT Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 05/7/2023: Kết quả nổi bật sau 8 năm thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật BHYT
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 28/6/2023 :Giải quyết nhu cầu trước mắt, nhưng gặp khó khăn về lâu dài Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 28/6/2023 :Giải quyết nhu cầu trước mắt, nhưng gặp khó khăn về lâu dài
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 14/6/2023: Nỗ lực đưa chính sách Bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 14/6/2023: Nỗ lực đưa chính sách Bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 07/6/2023: Tăng mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023 Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 07/6/2023: Tăng mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 31/5/2023: Tiểu phẩm "Tình xa" Tuyên truyền về BHXH tự nguyện Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngày 31/5/2023: Tiểu phẩm "Tình xa" Tuyên truyền về BHXH tự nguyện

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng