Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/8/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Văn nghệ tiếng Tày nùng ngày 19/4/2024 19/4/2024 10:25:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/4/2024 18/4/2024 10:02:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/4/2024 17/4/2024 10:13:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/4/2024 16/4/2024 10:13:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/4/2024 15/4/2024 09:59:24
Chương trình tiến Then ngày 14/4/2024 15/4/2024 07:52:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/4/2024 15/4/2024 07:51:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/4/2024 15/4/2024 07:50:01
Văn nghệ tiếng Tày ngày 12/4/2024 15/4/2024 07:49:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/4/2024 10/4/2024 11:50:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/4/2024 10/4/2024 11:44:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/4/2024 9/4/2024 12:27:15
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/4/2024 8/4/2024 10:15:23
Tiếng then ngày 07/4/2024 7/4/2024 11:50:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/4/2024 6/4/2024 10:36:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/4/2024 5/4/2024 11:44:39
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 05/4/2024 5/4/2024 11:43:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/4/2024 4/4/2024 10:39:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/4/2024 3/4/2024 12:21:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/4/2024 2/4/2024 10:52:50
Tiếng hát sli lượn ngày 01/4/2024 1/4/2024 11:19:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/4/2024 1/4/2024 11:19:17
Tiếng then ngày 31/3/2024 31/3/2024 11:22:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/3/2024 31/3/2024 08:39:36

Lịch Phát sóng

 • T2

  22/07

 • T3

  23/07

 • T4

  24/07

 • T5

  25/07

 • T6

  26/07

 • T7

  27/07

 • CN

  28/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng