Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/8/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 11/7/2022 11/7/2022 16:31:21
Tiếng then ngày 10/7/2022 10/7/2022 13:52:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 9/7/2022 9/7/2022 13:23:59
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 8/7/2022 8/7/2022 15:20:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 8/7/2022 8/7/2022 15:17:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 7/7/2022 7/7/2022 14:26:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 6/7/2022 6/7/2022 15:49:57
Thời sự tiếng Mông ngày 6/7/2022 6/7/2022 15:49:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 5/7/2022 5/7/2022 12:25:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 4/7/2022 4/7/2022 14:26:50
Tiếng hát sli lượn ngày 4/7/2022 4/7/2022 14:26:24
Tiếng then ngày 3/7/2022 3/7/2022 11:55:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 2/7/2022 2/7/2022 11:51:27
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2022 1/7/2022 11:04:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2022 1/7/2022 11:03:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/6/2022 30/6/2022 13:00:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/6/2022 29/6/2022 12:10:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/6/2022 29/6/2022 12:07:37
Tiếng hát sli lượn ngày 27/6/2022 29/6/2022 12:06:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/6/2022 29/6/2022 12:05:41
Tiếng then ngày 26/6/2022 26/6/2022 13:43:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/6/2022 25/6/2022 12:50:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/6/2022 24/6/2022 13:26:31
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/6/2022 24/6/2022 13:25:09

Lịch Phát sóng

 • T2

  05/12

 • T3

  06/12

 • T4

  07/12

 • T5

  08/12

 • T6

  09/12

 • T7

  10/12

 • CN

  11/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 693.79 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng