Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/7/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2022 16/11/2022 12:16:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/11/2022 15/11/2022 11:54:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/11/2022 14/11/2022 12:03:42
Tiếng hát sli lượn ngày 14/11/2022 14/11/2022 12:03:20
Tiếng then ngày 13/11/2022 13/11/2022 12:28:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/11/2022 12/11/2022 11:01:41
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 11/11/2022 11/11/2022 13:52:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/11/2022 11/11/2022 13:51:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2022 10/11/2022 11:55:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/11/2022 9/11/2022 11:33:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/11/2022 8/11/2022 10:19:11
Tiếng hát sli lượn ngày 07/11/2022 7/11/2022 10:55:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/11/2022 7/11/2022 10:54:38
Tiếng then ngày 06/11/2022 6/11/2022 13:29:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/11/2022 5/11/2022 12:00:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/11/2022 4/11/2022 11:40:17
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 04/11/2022 4/11/2022 11:39:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/11/2022 3/11/2022 11:36:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/11/2022 2/11/2022 11:05:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/11/2022 1/11/2022 11:32:41
Tiếng hát sli lượn ngày 31/10/2022 31/10/2022 12:16:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/10/2022 31/10/2022 12:14:55
Tiếng then ngày 30/10/2022 30/10/2022 13:12:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/10/2022 29/10/2022 12:43:33

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/03

 • T3

  21/03

 • T4

  22/03

 • T5

  23/03

 • T6

  24/03

 • T7

  25/03

 • CN

  26/03

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 702.68 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng