Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/7/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/02/2023 16/2/2023 12:41:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/02/2023 15/2/2023 11:10:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/02/2023 14/2/2023 10:41:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/02/2023 13/2/2023 11:51:20
Tiếng hát sli lượn ngày 13/02/2023 13/2/2023 11:50:57
Tiếng Then ngày 12/02/2023 12/2/2023 13:25:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/02/2023 11/2/2023 11:39:20
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 10/02/2023 10/2/2023 11:18:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/02/2023 10/2/2023 11:17:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/02/2023 9/2/2023 10:40:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/02/2023 8/2/2023 12:41:15
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/02/2023 7/2/2023 10:49:36
Tiếng hát sli lượn ngày 07/02/2023 7/2/2023 10:48:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/02/2023 6/2/2023 15:04:12
Tiếng hát sli lượn ngày 06/02/2023 6/2/2023 15:03:45
Tiếng Then ngày 05/02/2023 5/2/2023 11:19:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/02/2023 4/2/2023 10:30:27
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 03/02/2023 3/2/2023 10:01:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/02/2023 3/2/2023 10:00:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/02/2023 2/2/2023 11:00:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/02/2023 2/2/2023 08:34:15
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/01/2023 31/1/2023 12:27:38
Tiếng hát sli lượn ngày 30/01/2023 30/1/2023 12:31:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/01/2023 30/1/2023 12:30:49

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/03

 • T3

  21/03

 • T4

  22/03

 • T5

  23/03

 • T6

  24/03

 • T7

  25/03

 • CN

  26/03

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 702.68 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng