Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/6/2020 16/6/2020 20:52:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/6/2020 15/6/2020 17:05:44
Tiếng hát sli lượn ngày 15/6/2020 15/6/2020 17:04:32
Tiếng then ngày 14/6/2020 14/6/2020 19:58:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/6/2020 13/6/2020 17:39:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/6/2020 12/6/2020 17:07:49
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 12/6/2020 12/6/2020 17:06:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/6/2020 11/6/2020 19:46:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/6/2020 10/6/2020 19:13:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/6/2020 9/6/2020 18:36:58
Tiếng hát sli lượn ngày 08/6/2020 8/6/2020 19:54:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/6/2020 8/6/2020 19:52:52
Tiếng then ngày 07/6/2020 7/6/2020 23:09:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/6/2020 6/6/2020 19:27:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/6/2020 5/6/2020 17:40:24
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 05/6/2020 5/6/2020 17:39:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/6/2020 4/6/2020 17:41:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2020 3/6/2020 17:43:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/6/2020 2/6/2020 19:32:05
Tiếng hát sli lượn ngày 01/6/2020 1/6/2020 18:25:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/6/2020 1/6/2020 18:22:31
Tiếng then ngày 31/5/2020 31/5/2020 20:01:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/5/2020 30/5/2020 18:07:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/5/2020 29/5/2020 19:35:02

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng