Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 17/7/2023 17/7/2023 12:11:10
Tiếng then ngày 16/7/2023 16/7/2023 11:37:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/7/2023 15/7/2023 12:16:13
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 14/7/2023 14/7/2023 11:53:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/7/2023 14/7/2023 11:53:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/7/2023 13/7/2023 11:22:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/7/2023 12/7/2023 13:19:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/7/2023 11/7/2023 13:17:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/7/2023 10/7/2023 13:24:54
Tiếng hát sli lượn ngày 10/7/2023 10/7/2023 13:24:07
Tiếng then ngày 09/7/2023 9/7/2023 14:53:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/7/2023 8/7/2023 13:46:14
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 07/7/2023 7/7/2023 11:48:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/7/2023 7/7/2023 11:48:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/7/2023 6/7/2023 11:04:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/7/2023 5/7/2023 13:26:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/7/2023 4/7/2023 12:29:00
Tiếng hát sli lượn ngày 03/7/2023 4/7/2023 02:33:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/7/2023 4/7/2023 02:32:36
Tiếng then ngày 02/7/2023 3/7/2023 01:42:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2023 1/7/2023 13:30:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/6/2023 30/6/2023 11:38:06
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 30/6/2023 30/6/2023 11:37:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/6/2023 29/6/2023 12:23:49

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/09

 • T3

  26/09

 • T4

  27/09

 • T5

  28/09

 • T6

  29/09

 • T7

  30/09

 • CN

  01/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng