Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng then ngày 02/4/2023 4/4/2023 09:57:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/4/2023 4/4/2023 09:54:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/3/2023 4/4/2023 09:50:28
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 31/3/2023 4/4/2023 09:48:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/3/2023 4/4/2023 09:47:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/3/2023 29/3/2023 11:52:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/3/2023 28/3/2023 11:18:01
Tiếng hát sli lượn ngày 27/3/2023 27/3/2023 11:37:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/3/2023 27/3/2023 11:37:13
Tiếng then ngày 26/3/2023 26/3/2023 12:02:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/3/2023 25/3/2023 12:24:32
Thời sự tiếng Mông ngày 25/3/2023 25/3/2023 12:24:23
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/3/2023 24/3/2023 11:07:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/3/2023 24/3/2023 11:06:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/3/2023 23/3/2023 11:14:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/3/2023 22/3/2023 11:31:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/3/2023 21/3/2023 10:43:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/3/2023 20/3/2023 10:17:10
Tiếng hát sli lượn ngày 20/3/2023 20/3/2023 10:15:57
Tiếng Then ngày 19/3/2023 19/3/2023 11:03:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/3/2023 18/3/2023 12:06:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/3/2023 17/3/2023 13:07:26
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/3/2023 17/3/2023 13:07:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/3/2023 16/3/2023 10:59:20

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng