Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Chương trình văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 21/4/2023 21/4/2023 11:27:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/4/2023 20/4/2023 13:06:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/4/2023 19/4/2023 12:17:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/4/2023 18/4/2023 11:47:54
Tiếng hát sli lượn ngày 17/4/2023 17/4/2023 12:10:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/4/2023 17/4/2023 12:08:50
Tiếng then ngày 16/4/2023 16/4/2023 13:19:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/4/2023 15/4/2023 14:06:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/4/2023 14/4/2023 13:31:22
Chương trình văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 14/4/2023 14/4/2023 13:31:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/4/2023 13/4/2023 10:45:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/4/2023 12/4/2023 10:51:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/4/2023 11/4/2023 11:09:40
Tiếng hát sli lượn ngày 10/4/2023 10/4/2023 11:50:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/4/2023 10/4/2023 11:49:53
Tiếng then ngày 09/4/2023 9/4/2023 12:18:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/4/2023 8/4/2023 10:36:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/4/2023 7/4/2023 10:47:46
Chương trình văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 07/4/2023 7/4/2023 10:47:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/4/2023 6/4/2023 11:13:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/4/2023 5/4/2023 10:55:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/4/2023 5/4/2023 04:35:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/4/2023 4/4/2023 10:04:27
Tiếng hát sli lượn ngày 03/4/2023 4/4/2023 10:02:37

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng