Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/6/2022 4/6/2022 11:00:40
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2022 3/6/2022 13:05:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2022 3/6/2022 13:03:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/6/2022 2/6/2022 11:30:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/6/2022 1/6/2022 12:08:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/5/2022 31/5/2022 15:02:37
Tiếng hát sli lượn ngày 30/5/2022 30/5/2022 12:10:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/5/2022 30/5/2022 12:10:12
Tiếng then ngày 29/5/2022 29/5/2022 12:09:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/5/2022 28/5/2022 14:24:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/5/2022 27/5/2022 10:44:12
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 27/5/2022 27/5/2022 10:43:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/5/2022 26/5/2022 18:10:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/5/2022 25/5/2022 14:08:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/5/2022 24/5/2022 16:09:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/5/2022 23/5/2022 15:15:30
Tiếng hát sli lượn ngày 23/5/2022 23/5/2022 15:14:58
Tiếng then ngày 22/5/2022 22/5/2022 11:56:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/5/2022 21/5/2022 14:58:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/5/2022 20/5/2022 12:07:07
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 20/5/2022 20/5/2022 12:06:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/5/2022 19/5/2022 12:37:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/5/2022 18/5/2022 11:30:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/5/2022 17/5/2022 23:40:26

Lịch Phát sóng

 • T2

  05/12

 • T3

  06/12

 • T4

  07/12

 • T5

  08/12

 • T6

  09/12

 • T7

  10/12

 • CN

  11/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 693.79 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng