Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/6/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/3/2023 6/3/2023 12:06:51
Tiếng hát sli lượn ngày 06/3/2023 6/3/2023 12:05:55
Tiếng Then ngày 05/03/2023 5/3/2023 13:00:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/3/2023 4/3/2023 13:24:13
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 03/3/2023 3/3/2023 11:21:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/3/2023 3/3/2023 11:20:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/3/2023 2/3/2023 12:06:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/3/2023 1/3/2023 12:04:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/02/2023 28/2/2023 12:48:56
Tiếng hát sli lượn ngày 27/02/2023 27/2/2023 11:48:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/02/2023 27/2/2023 11:47:32
Tiếng Then ngày 26/02/2023 26/2/2023 13:08:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/02/2023 25/2/2023 12:39:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/02/2023 24/2/2023 12:01:33
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/02/2023 24/2/2023 12:00:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/02/2023 23/2/2023 12:06:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/02/2023 22/2/2023 11:41:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/02/2023 21/2/2023 12:28:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/02/2023 20/2/2023 11:46:14
Tiếng hát sli lượn ngày 20/02/2023 20/2/2023 11:45:38
Tiếng Then ngày 19/02/2023 19/2/2023 12:31:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/02/2023 18/2/2023 14:18:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/02/2023 17/2/2023 11:17:02
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/02/2023 17/2/2023 11:16:40

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/03

 • T3

  21/03

 • T4

  22/03

 • T5

  23/03

 • T6

  24/03

 • T7

  25/03

 • CN

  26/03

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 702.68 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng