Tiếng then ngày 22/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/01/2023 10/1/2023 11:14:28
Tiếng hát sli lượn ngày 09/01/2023 9/1/2023 11:24:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/01/2023 9/1/2023 11:24:17
Tiếng then ngày 08/01/2023 8/1/2023 16:04:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/01/2023 7/1/2023 12:44:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/01/2023 6/1/2023 11:10:08
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 06/1/2023 6/1/2023 11:09:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/01/2023 5/1/2023 11:46:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/01/2023 4/1/2023 11:11:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/01/2023 3/1/2023 12:21:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/01/2023 2/1/2023 12:20:49
Tiếng hát sli lượn ngày 02/01/2023 2/1/2023 12:20:22
Tiếng then ngày 01/01/2023 1/1/2023 11:08:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/12/2022 31/12/2022 10:57:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/12/2022 30/12/2022 14:49:50
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 30/12/2022 30/12/2022 14:49:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/12/2022 29/12/2022 12:35:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/12/2022 28/12/2022 13:21:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/12/2022 27/12/2022 10:47:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/12/2022 26/12/2022 10:19:07
Tiếng hát sli lượn ngày 26/12/2022 26/12/2022 10:18:26
Chương trình tiếng then ngày 25/12/2022 25/12/2022 14:28:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/12/2022 24/12/2022 11:31:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/12/2022 23/12/2022 11:15:15

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/01

 • T3

  24/01

 • T4

  25/01

 • T5

  26/01

 • T6

  27/01

 • T7

  28/01

 • CN

  29/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 727.64 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng