Tiếng then ngày 22/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/8/2022 22/8/2022 13:35:38
Tiếng hát sli lượn ngày 22/8/2022 22/8/2022 13:35:01
Tiếng then ngày 21/8/2022 21/8/2022 12:09:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/8/2022 20/8/2022 13:40:54
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 19/8/2022 19/8/2022 11:45:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/8/2022 18/8/2022 12:03:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/8/2022 17/8/2022 14:03:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/8/2022 16/8/2022 14:32:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/8/2022 15/8/2022 11:09:08
Tiếng hát sli lượn ngày 15/8/2022 15/8/2022 11:08:45
Tiếng then ngày 14/8/2022 14/8/2022 11:43:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/8/2022 13/8/2022 12:04:11
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 12/8/2022 12/8/2022 11:48:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/8/2022 12/8/2022 11:47:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/8/2022 11/8/2022 11:14:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/8/2022 10/8/2022 14:07:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/8/2022 9/8/2022 12:12:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/8/2022 8/8/2022 13:17:12
Tiếng hát sli lượn ngày 08/8/2022 8/8/2022 13:16:50
Tiếng then ngày 07/8/2022 8/8/2022 00:46:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/8/2022 6/8/2022 15:31:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/8/2022 5/8/2022 12:02:26
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 05/8/2022 5/8/2022 11:56:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/8/2022 4/8/2022 12:54:52

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/01

 • T3

  31/01

 • T4

  01/02

 • T5

  02/02

 • T6

  03/02

 • T7

  04/02

 • CN

  05/02

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 724.47 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng