Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 11/9/2023 11/9/2023 12:56:02
Chương trình tiếng then ngày 10/9/2023 10/9/2023 23:46:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/9/2023 9/9/2023 13:26:47
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 08/9/2023 8/9/2023 10:08:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/9/2023 8/9/2023 10:07:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/9/2023 7/9/2023 11:51:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/9/2023 6/9/2023 11:16:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/9/2023 5/9/2023 11:38:18
Tiếng hát sli lượn ngày 04/9/2023 4/9/2023 12:22:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/9/2023 4/9/2023 12:21:49
Tiếng hát sli lượn ngày 03/9/2023 3/9/2023 13:59:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/9/2023 2/9/2023 13:44:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/9/2023 1/9/2023 12:09:38
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/9/2023 1/9/2023 12:08:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/8/2023 31/8/2023 11:02:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/8/2023 30/8/2023 14:14:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/8/2023 29/8/2023 10:49:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/8/2023 28/8/2023 11:23:36
Tiếng hát sli lượn ngày 28/8/2023 28/8/2023 11:22:25
Tiếng then ngày 27/8/2023 27/8/2023 11:31:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/8/2023 26/8/2023 10:41:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/8/2023 25/8/2023 14:08:27
Thời sự tiếng Mông ngày 25/8/2023 25/8/2023 14:08:17
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 25/8/2023 25/8/2023 14:07:57

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/09

 • T3

  26/09

 • T4

  27/09

 • T5

  28/09

 • T6

  29/09

 • T7

  30/09

 • CN

  01/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng