Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng then ngày 09/6/2024 9/6/2024 11:58:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/6/2024 8/6/2024 10:38:11
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 07/6/2024 7/6/2024 09:33:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/6/2024 7/6/2024 09:31:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/6/2024 6/6/2024 10:47:47
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 05/6/2024 5/6/2024 09:57:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/6/2024 4/6/2024 10:17:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2024 3/6/2024 14:55:31
Tiếng hát sli lượn ngày 03/6/2024 3/6/2024 14:55:09
Tiếng then ngày 02/6/2024 2/6/2024 09:41:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/6/2024 1/6/2024 10:11:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/5/2024 31/5/2024 12:04:51
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 31/5/2024 31/5/2024 12:04:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/5/2024 30/5/2024 11:40:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/5/2024 29/5/2024 10:14:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/5/2024 28/5/2024 10:25:30
Tiếng hát sli lượn ngày 27/5/2024 27/5/2024 11:52:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/5/2024 27/5/2024 11:51:00
Tiếng hát sli lượn ngày 26/5/2024 26/5/2024 12:00:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/5/2024 25/5/2024 11:47:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/5/2024 24/5/2024 10:37:55
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/5/2024 24/5/2024 10:37:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/5/2024 23/5/2024 10:19:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/5/2024 22/5/2024 10:09:12

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng