Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 02/12/2022 2/12/2022 12:43:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/12/2022 1/12/2022 11:40:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/11/2022 30/11/2022 12:34:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/11/2022 29/11/2022 12:11:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/11/2022 28/11/2022 13:38:09
Tiếng hát sli lượn ngày 28/11/2022 28/11/2022 13:37:45
Tiếng then ngày 27/11/2022 27/11/2022 12:44:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/11/2022 26/11/2022 11:32:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/11/2022 25/11/2022 11:22:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/11/2022 24/11/2022 12:12:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/11/2022 23/11/2022 11:01:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/11/2022 22/11/2022 11:45:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/11/2022 21/11/2022 10:17:25
Tiếng hát sli lượn ngày 21/11/2022 21/11/2022 10:16:31
Tiếng then ngày 20/11/2022 20/11/2022 13:38:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2022 19/11/2022 10:56:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2022 18/11/2022 12:37:56
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2022 18/11/2022 12:37:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2022 17/11/2022 11:50:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2022 16/11/2022 12:16:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/11/2022 15/11/2022 11:54:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/11/2022 14/11/2022 12:03:42
Tiếng hát sli lượn ngày 14/11/2022 14/11/2022 12:03:20
Tiếng then ngày 13/11/2022 13/11/2022 12:28:28

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/03

 • T3

  21/03

 • T4

  22/03

 • T5

  23/03

 • T6

  24/03

 • T7

  25/03

 • CN

  26/03

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 706.22 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng