Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng then ngày 26/6/2022 26/6/2022 13:43:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/6/2022 25/6/2022 12:50:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/6/2022 24/6/2022 13:26:31
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/6/2022 24/6/2022 13:25:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/6/2022 23/6/2022 14:41:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/6/2022 22/6/2022 12:29:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/6/2022 21/6/2022 12:06:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/6/2022 20/6/2022 13:38:20
Tiếng hát sli lượn ngày 20/6/2022 20/6/2022 13:37:46
Tiếng then ngày 19/6/2022 19/6/2022 14:02:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/6/2022 18/6/2022 11:59:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/6/2022 17/6/2022 12:48:48
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/6/2022 17/6/2022 12:48:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/6/2022 16/6/2022 11:28:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/6/2022 15/6/2022 13:08:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/6/2022 14/6/2022 12:38:54
Tiếng hát sli lượn ngày 13/6/2022 14/6/2022 00:54:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/6/2022 14/6/2022 00:52:51
Tiếng then ngày 12/6/2022 12/6/2022 11:37:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/6/2022 11/6/2022 11:19:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/6/2022 10/6/2022 11:11:03
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 10/6/2022 10/6/2022 11:10:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/6/2022 9/6/2022 13:22:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/6/2022 8/6/2022 12:17:21

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/06

 • T3

  28/06

 • T4

  29/06

 • T5

  30/06

 • T6

  01/07

 • T7

  02/07

 • CN

  03/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng