Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/9/2022 17/9/2022 13:22:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/9/2022 16/9/2022 13:19:01
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 16/9/2022 16/9/2022 13:17:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/9/2022 15/9/2022 13:09:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/9/2022 14/9/2022 12:49:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/9/2022 13/9/2022 11:20:59
Tiếng hát sli lượn ngày 12/9/2022 13/9/2022 11:18:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/9/2022 13/9/2022 11:17:39
Tiếng then ngày 11/9/2022 11/9/2022 12:04:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/9/2022 10/9/2022 11:29:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/9/2022 9/9/2022 12:42:04
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 09/9/2022 9/9/2022 12:41:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/9/2022 8/9/2022 13:03:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/9/2022 8/9/2022 13:03:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/9/2022 7/9/2022 11:44:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/9/2022 6/9/2022 11:46:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/9/2022 5/9/2022 13:41:02
Tiếng hát sli lượn ngày 05/9/2022 5/9/2022 13:40:38
Tiếng then ngày 04/9/2022 4/9/2022 12:21:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/9/2022 3/9/2022 11:59:45
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 02/9/2022 2/9/2022 11:52:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/9/2022 2/9/2022 11:51:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/9/2022 1/9/2022 12:03:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/8/2022 31/8/2022 12:19:07

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/03

 • T3

  21/03

 • T4

  22/03

 • T5

  23/03

 • T6

  24/03

 • T7

  25/03

 • CN

  26/03

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 704.56 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng