Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 06/11/2020 6/11/2020 17:37:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/11/2020 5/11/2020 19:15:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/11/2020 4/11/2020 19:14:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/11/2020 3/11/2020 19:46:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/11/2020 2/11/2020 18:52:18
Chương trình sli lượn ngày 02/11/2020 2/11/2020 18:51:50
Tiếng then ngày 01/11/2020 1/11/2020 18:27:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/10/2020 31/10/2020 19:35:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/10/2020 30/10/2020 20:27:50
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 30/10/2020 30/10/2020 20:26:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/10/2020 29/10/2020 20:14:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/10/2020 28/10/2020 18:59:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/10/2020 27/10/2020 20:35:18
Chương trình sli lượn ngày 26/10/2020 26/10/2020 18:50:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/10/2020 26/10/2020 18:49:37
Tiếng then ngày 25/10/2020 25/10/2020 19:46:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/10/2020 24/10/2020 20:38:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/10/2020 23/10/2020 20:25:22
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 2310/2020 23/10/2020 20:24:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/10/2020 22/10/2020 21:35:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/10/2020 21/10/2020 18:42:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/10/2020 20/10/2020 21:17:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/10/2020 19/10/2020 17:29:44
Tiếng hát sli lượn ngày 19/10/2020 19/10/2020 17:28:28

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/07

 • T3

  09/07

 • T4

  10/07

 • T5

  11/07

 • T6

  12/07

 • T7

  13/07

 • CN

  14/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng