Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/7/2023 7/7/2023 11:48:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/7/2023 6/7/2023 11:04:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/7/2023 5/7/2023 13:26:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/7/2023 4/7/2023 12:29:00
Tiếng hát sli lượn ngày 03/7/2023 4/7/2023 02:33:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/7/2023 4/7/2023 02:32:36
Tiếng then ngày 02/7/2023 3/7/2023 01:42:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2023 1/7/2023 13:30:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/6/2023 30/6/2023 11:38:06
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 30/6/2023 30/6/2023 11:37:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/6/2023 29/6/2023 12:23:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/6/2023 28/6/2023 12:03:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/6/2023 27/6/2023 12:18:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/6/2023 26/6/2023 12:27:18
Tiếng hát sli lượn ngày 26/6/2023 26/6/2023 12:26:53
Chương trình tiếng Then ngày 25/6/2023 25/6/2023 14:11:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/6/2023 24/6/2023 15:40:05
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 23/6/2023 23/6/2023 12:51:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/6/2023 23/6/2023 12:50:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/6/2023 23/6/2023 04:46:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/6/2023 21/6/2023 13:22:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/6/2023 20/6/2023 15:29:40
Tiếng hát sli lượn ngày 19/6/2023 19/6/2023 11:45:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/6/2023 19/6/2023 11:44:52

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng