Chương trình tiếng Then ngày 01/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 14/8/2023 14/8/2023 11:58:58
Tiếng Then ngày 13/8/2023 13/8/2023 12:30:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/8/2023 12/8/2023 10:16:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/8/2023 11/8/2023 14:42:13
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 11/8/2023 11/8/2023 14:41:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/8/2023 10/8/2023 12:35:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/8/2023 9/8/2023 11:34:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/8/2023 8/8/2023 11:05:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/8/2023 7/8/2023 15:02:39
Tiếng hát sli lượn ngày 07/8/2023 7/8/2023 15:02:14
Chương trình tiếng Then ngày 06/8/2023 6/8/2023 16:11:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/8/2023 5/8/2023 11:03:25
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 04/8/2023 4/8/2023 11:57:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/8/2023 4/8/2023 11:55:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/8/2023 3/8/2023 12:12:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/8/2023 2/8/2023 11:20:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/8/2023 1/8/2023 11:10:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/7/2023 31/7/2023 10:40:46
Tiếng hát sli lượn ngày 31/7/2023 31/7/2023 10:40:19
Tiếng then ngày 30/7/2023 30/7/2023 14:36:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/7/2023 29/7/2023 10:51:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/7/2023 28/7/2023 14:00:40
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 28/7/2023 28/7/2023 14:00:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/7/2023 27/7/2023 11:26:11

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng