Chương trình tiếng Then ngày 01/5/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/10/2023 1/11/2023 03:15:52
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 27/10/2023 1/11/2023 03:14:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/10/2023 26/10/2023 11:44:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/10/2023 25/10/2023 12:57:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/10/2023 25/10/2023 10:37:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/10/2023 25/10/2023 10:36:31
Tiếng hát sli lượn ngày 23/10/2023 25/10/2023 10:35:38
Tiếng then ngày 22/10/2023 22/10/2023 11:53:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/10/2023 21/10/2023 12:51:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/10/2023 20/10/2023 12:01:36
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 20/10/2023 20/10/2023 12:01:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/10/2023 19/10/2023 12:28:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/10/2023 18/10/2023 11:24:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/10/2023 17/10/2023 14:32:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/10/2023 16/10/2023 12:48:43
Tiếng hát sli lượn ngày 16/10/2023 16/10/2023 12:48:19
Tiếng then ngày 15/10/2023 15/10/2023 11:22:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/10/2023 14/10/2023 13:06:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/10/2023 13/10/2023 10:52:59
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 13/10/2023 13/10/2023 10:51:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/10/2023 12/10/2023 10:59:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/10/2023 11/10/2023 11:36:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/10/2023 10/10/2023 11:45:34
Tiếng hát sli lượn ngày 09/10/2023 9/10/2023 12:05:09

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng