Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/02/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/4/2022 7/4/2022 12:37:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/4/2022 6/4/2022 13:53:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/4/2022 5/4/2022 11:55:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/4/2022 5/4/2022 01:51:51
Tiếng hát sli lượn ngày 04/4/2022 5/4/2022 01:51:25
Tiếng then ngày 03/4/2022 4/4/2022 02:11:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/4/2022 3/4/2022 00:48:26
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/4/2022 2/4/2022 09:46:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/4/2022 2/4/2022 09:45:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/3/2022 31/3/2022 13:55:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/3/2022 30/3/2022 14:31:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/3/2022 29/3/2022 11:40:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/3/2022 28/3/2022 12:02:30
Tiếng hát sli lượn ngày 28/3/2022 28/3/2022 12:01:28
Tiếng then ngày 27/3/2022 27/3/2022 12:37:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/3/2022 26/3/2022 14:57:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/3/2022 25/3/2022 14:20:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/3/2022 24/3/2022 11:46:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/3/2022 23/3/2022 12:43:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/3/2022 22/3/2022 14:22:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/3/2022 21/3/2022 13:36:07
Tiếng hát sli lượn ngày 15/3/2022 21/3/2022 13:35:44
Tiếng then ngày 20/3/2022 20/3/2022 12:23:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/3/2022 19/3/2022 12:53:02

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng