Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/02/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng Then ngày 19/3/2023 19/3/2023 11:03:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/3/2023 18/3/2023 12:06:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/3/2023 17/3/2023 13:07:26
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/3/2023 17/3/2023 13:07:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/3/2023 16/3/2023 10:59:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/3/2023 15/3/2023 10:56:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/3/2023 14/3/2023 11:28:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/3/2023 13/3/2023 14:42:01
Tiếng hát sli lượn ngày 13/3/2023 13/3/2023 14:41:40
Tiếng Then ngày 12/3/2023 12/3/2023 13:50:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/3/2023 11/3/2023 11:17:39
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 10/3/2023 10/3/2023 12:04:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/3/2023 10/3/2023 12:03:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/3/2023 9/3/2023 11:23:19
Thời sự tiếng Dao ngày 09/3/2023 9/3/2023 11:22:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/3/2023 9/3/2023 02:12:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/3/2023 8/3/2023 01:17:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/3/2023 6/3/2023 12:06:51
Tiếng hát sli lượn ngày 06/3/2023 6/3/2023 12:05:55
Tiếng Then ngày 05/03/2023 5/3/2023 13:00:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/3/2023 4/3/2023 13:24:13
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 03/3/2023 3/3/2023 11:21:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/3/2023 3/3/2023 11:20:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/3/2023 2/3/2023 12:06:14

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/09

 • T3

  19/09

 • T4

  20/09

 • T5

  21/09

 • T6

  22/09

 • T7

  23/09

 • CN

  24/09

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng