Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 21/02/2022

Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Giải trí

Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 15/7/2024: Đảng viên trẻ giữ hồn văn hóa dân tộc Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 15/7/2024: Đảng viên trẻ giữ hồn văn hóa dân tộc
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 08/7/2024: Sáng tác văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số khởi nguồn tình yêu dân tộc Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 08/7/2024: Sáng tác văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số khởi nguồn tình yêu dân tộc
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 01/7/2024: "Cao Bằng quảng bá sắc màu quê hương" Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 01/7/2024: "Cao Bằng quảng bá sắc màu quê hương"
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 24/6/2024: Tự hào văn hóa dân tộc - Tiếng khèn vọng ca của người Mông Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 24/6/2024: Tự hào văn hóa dân tộc - Tiếng khèn vọng ca của người Mông
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 17/6/2024: Lễ cầu mưa của dân tộc Lô Lô tại Hà Nội Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 17/6/2024: Lễ cầu mưa của dân tộc Lô Lô tại Hà Nội
Chuyên mục Săc màu văn hóa ngày 06/5/2024: Phụ nữ xã Quang Thành giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống Chuyên mục Săc màu văn hóa ngày 06/5/2024: Phụ nữ xã Quang Thành giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 29/4/2024: Sắc chàm ngày hội Phúc Sen Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 29/4/2024: Sắc chàm ngày hội Phúc Sen
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 22/4/2024: Đấu trí vui hội Thanh Minh Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 22/4/2024: Đấu trí vui hội Thanh Minh
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 01/4/2024: Khách tây trải nghiệm văn hóa Tày Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 01/4/2024: Khách tây trải nghiệm văn hóa Tày
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 25/3/2024: Nghệ thuật múa khèn của đồng bào Mông Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 25/3/2024: Nghệ thuật múa khèn của đồng bào Mông
Chuyên mục Săc màu văn hóa ngày 18/3/2024: Hoài Khao phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Chuyên mục Săc màu văn hóa ngày 18/3/2024: Hoài Khao phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 04/03/2024: Đa sắc màu ngày hội văn hóa huyện Hòa An Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 04/03/2024: Đa sắc màu ngày hội văn hóa huyện Hòa An
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 26/02/2024: Chương trình ca nhạc Chào xuân mới Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 26/02/2024: Chương trình ca nhạc Chào xuân mới
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 22/01/2024: Nét đẹp trong trang phục dân tộc Mông xưa và nay Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 22/01/2024: Nét đẹp trong trang phục dân tộc Mông xưa và nay
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 11/12/2023 Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 11/12/2023
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 27/11/2023: Lày cỏ môn thể thao mang nét văn hóa của người Tày, Nùng Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 27/11/2023: Lày cỏ môn thể thao mang nét văn hóa của người Tày, Nùng
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 30/10/2023: Lễ cấp sắc thầy tào: Bánh Giang trong lễ cấp sắc - Phần 4 Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 30/10/2023: Lễ cấp sắc thầy tào: Bánh Giang trong lễ cấp sắc - Phần 4
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 23/10/2023: Lễ cấp sắc thầy Tào: Nghệ thuật diễn xướng dân gian trong lễ cấp sắc - Phần 3 Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 23/10/2023: Lễ cấp sắc thầy Tào: Nghệ thuật diễn xướng dân gian trong lễ cấp sắc - Phần 3
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 05/8/2023:Lễ cấp sắc thầy tào: Nghệ thuật cắt họa tiết giấy (Phần 1) Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 05/8/2023:Lễ cấp sắc thầy tào: Nghệ thuật cắt họa tiết giấy (Phần 1)
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI DU KHÁCH VÀ NHÂN DÂN ĐẾN VỚI CAO BẰNG ĐỂ TRẢI NGHIỆM TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI DU KHÁCH VÀ NHÂN DÂN ĐẾN VỚI CAO BẰNG ĐỂ TRẢI NGHIỆM ''TUẦN LỄ VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ LỄ HỘI THÁC BẢN GIỐC NĂM 2023''
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 04/9/2023: Sắc màu văn hóa dân tộc Mông Cao Bằng giữa lòng Thủ đô Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 04/9/2023: Sắc màu văn hóa dân tộc Mông Cao Bằng giữa lòng Thủ đô
Chuyên ,mục Sắc màu văn hóa ngày 21/8/2023: Tiếng khèn nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Mông Chuyên ,mục Sắc màu văn hóa ngày 21/8/2023: Tiếng khèn nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Mông
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 07/8/2023: NGOẠI GIAO NHÂN DÂN – THẮT CHẶT TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT TRUNG Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 07/8/2023: NGOẠI GIAO NHÂN DÂN – THẮT CHẶT TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT TRUNG
Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 24/7/2023: Để di sản then sống mãi Chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày 24/7/2023: Để di sản then sống mãi

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng