Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 18/02/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Chương trình tiếng Then ngày 15/5/2023 15/5/2023 16:04:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/5/2023 15/5/2023 03:44:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/5/2023 12/5/2023 15:49:30
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 12/5/2023 12/5/2023 15:49:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/5/2023 12/5/2023 15:48:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/5/2023 10/5/2023 15:17:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/5/2023 9/5/2023 16:35:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/5/2023 9/5/2023 16:34:20
Tiếng hát sli lượn ngày 08/5/2023 9/5/2023 16:33:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/5/2023 7/5/2023 01:56:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/5/2023 5/5/2023 15:04:54
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 05/5/2023 5/5/2023 15:04:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/5/2023 5/5/2023 15:04:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/5/2023 3/5/2023 17:31:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/5/2023 2/5/2023 15:13:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/5/2023 1/5/2023 15:23:17
Tiếng hát sli lượn ngày 01/5/2023 1/5/2023 15:22:23
Tiếng then ngày 30/4/2023 30/4/2023 15:37:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/4/2023 29/4/2023 12:41:10
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 28/4/2023 28/4/2023 13:08:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/4/2023 28/4/2023 13:07:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/4/2023 28/4/2023 01:31:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/4/2023 28/4/2023 01:23:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/4/2023 25/4/2023 13:00:25

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/09

 • T3

  19/09

 • T4

  20/09

 • T5

  21/09

 • T6

  22/09

 • T7

  23/09

 • CN

  24/09

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng