Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/01/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/11/2022 21/11/2022 10:17:25
Tiếng hát sli lượn ngày 21/11/2022 21/11/2022 10:16:31
Tiếng then ngày 20/11/2022 20/11/2022 13:38:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2022 19/11/2022 10:56:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2022 18/11/2022 12:37:56
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2022 18/11/2022 12:37:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2022 17/11/2022 11:50:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2022 16/11/2022 12:16:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/11/2022 15/11/2022 11:54:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/11/2022 14/11/2022 12:03:42
Tiếng hát sli lượn ngày 14/11/2022 14/11/2022 12:03:20
Tiếng then ngày 13/11/2022 13/11/2022 12:28:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/11/2022 12/11/2022 11:01:41
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 11/11/2022 11/11/2022 13:52:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/11/2022 11/11/2022 13:51:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2022 10/11/2022 11:55:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/11/2022 9/11/2022 11:33:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/11/2022 8/11/2022 10:19:11
Tiếng hát sli lượn ngày 07/11/2022 7/11/2022 10:55:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/11/2022 7/11/2022 10:54:38
Tiếng then ngày 06/11/2022 6/11/2022 13:29:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/11/2022 5/11/2022 12:00:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/11/2022 4/11/2022 11:40:17
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 04/11/2022 4/11/2022 11:39:59

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/01

 • T3

  31/01

 • T4

  01/02

 • T5

  02/02

 • T6

  03/02

 • T7

  04/02

 • CN

  05/02

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 724.47 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng