Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/01/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/6/2023 15/6/2023 15:24:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/6/2023 14/6/2023 13:52:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/6/2023 13/6/2023 11:38:54
Thời sự tiếng Mông ngày 13/6/2023 13/6/2023 11:38:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/6/2023 12/6/2023 14:31:42
Tiếng hát sli lượn ngày 12/6/2023 12/6/2023 14:31:16
Chương trình tiếng Then ngày 11/6/2023 11/6/2023 14:22:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/6/2023 10/6/2023 11:05:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/6/2023 9/6/2023 16:16:45
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 09/6/2023 9/6/2023 16:16:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/6/2023 8/6/2023 16:25:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/6/2023 7/6/2023 13:57:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/6/2023 6/6/2023 11:52:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/6/2023 5/6/2023 16:45:15
Tiếng hát sli lượn ngày 05/6/2023 5/6/2023 16:44:53
Chương trình tiếng Then ngày 04/6/2023 4/6/2023 15:48:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2023 4/6/2023 15:47:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/6/2023 3/6/2023 03:41:23
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 02/6/2023 3/6/2023 03:40:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/6/2023 1/6/2023 15:36:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/5/2023 31/5/2023 15:15:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/5/2023 30/5/2023 16:57:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/5/2023 30/5/2023 04:12:41
Tiếng hát sli lượn ngày 29/5/2023 30/5/2023 04:12:19

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng