Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/01/2022

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 15/8/2022 15/8/2022 11:08:45
Tiếng then ngày 14/8/2022 14/8/2022 11:43:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/8/2022 13/8/2022 12:04:11
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 12/8/2022 12/8/2022 11:48:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/8/2022 12/8/2022 11:47:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/8/2022 11/8/2022 11:14:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/8/2022 10/8/2022 14:07:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/8/2022 9/8/2022 12:12:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/8/2022 8/8/2022 13:17:12
Tiếng hát sli lượn ngày 08/8/2022 8/8/2022 13:16:50
Tiếng then ngày 07/8/2022 8/8/2022 00:46:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/8/2022 6/8/2022 15:31:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/8/2022 5/8/2022 12:02:26
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 05/8/2022 5/8/2022 11:56:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/8/2022 4/8/2022 12:54:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/8/2022 3/8/2022 11:40:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/8/2022 2/8/2022 12:27:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/8/2022 1/8/2022 14:11:09
Tiếng hát sli lượn ngày 01/8/2022 1/8/2022 14:10:44
Tiếng then ngày 31/7/2022 31/7/2022 11:51:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/7/2022 30/7/2022 12:13:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/7/2022 29/7/2022 13:57:08
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 29/7/2022 29/7/2022 13:56:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/7/2022 28/7/2022 13:12:04

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/01

 • T3

  24/01

 • T4

  25/01

 • T5

  26/01

 • T6

  27/01

 • T7

  28/01

 • CN

  29/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 727.64 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng