Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/3/2020 11/3/2020 20:19:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/3/2020 10/3/2020 19:48:06
Tiếng hát sli lượn ngày 09/3/2020 9/3/2020 18:06:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/3/2020 9/3/2020 18:05:00
Tiếng then ngày 08/3/2020 8/3/2020 17:59:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/3/2020 7/3/2020 20:51:06
Văn nghệ tiếng Tày ngày 06/03/2020 6/3/2020 21:49:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/03/2020 6/3/2020 21:47:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/03/2020 5/3/2020 21:13:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/03/2020 4/3/2020 20:36:15
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/03/2020 4/3/2020 09:00:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/03/2020 2/3/2020 18:18:01
Tiếng hát sli lượn ngày 02/03/2020 2/3/2020 18:16:22
Tiếng then ngày 01/03/2020 1/3/2020 20:32:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/02/2020 29/2/2020 21:14:12
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 28/02/2020 28/2/2020 21:00:45
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 28/02/2020 28/2/2020 20:59:05
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 27/02/2020 27/2/2020 21:07:05
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 26/02/2020 26/2/2020 22:01:35
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 25/02/2020 25/2/2020 19:50:34
Tiếng hát sli lượn ngày 24/02/2020 24/2/2020 19:57:28
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 24/02/2020 24/2/2020 19:55:50
Tiếng then ngày 23/02/2020 23/2/2020 19:50:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/02/2020 22/2/2020 20:46:03

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng