Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 19/12/2021

Thi đua yêu nước

Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 19/11/2023: Bảo vệ biên cương và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 19/11/2023: Bảo vệ biên cương và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 05/11/2023: Tỉnh hội người mù Cao Bằng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 05/11/2023: Tỉnh hội người mù Cao Bằng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 22/10/2023: Những kinh nghiệm hay từ Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi tỉnh Cao Bằng Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 22/10/2023: Những kinh nghiệm hay từ Hội Cựu chiến binh cơ sở giỏi tỉnh Cao Bằng
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 08/10/2023: Hội LHPN tỉnh tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 08/10/2023: Hội LHPN tỉnh tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/9/2023: Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/9/2023: Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 10/9/2023: Nâng cao hiệu quả Thi hành án dân sự, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 10/9/2023: Nâng cao hiệu quả Thi hành án dân sự, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 27/8/2023: Chị Phan Thị Hồng Sao tấm gương tiêu biểu trong phong trào công tác Hội Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 27/8/2023: Chị Phan Thị Hồng Sao tấm gương tiêu biểu trong phong trào công tác Hội
Chuyên mục Thi đua yêu nướcngày 13/8/2023: Mạnh dạn thay đổi để phát triển kinh tế Chuyên mục Thi đua yêu nướcngày 13/8/2023: Mạnh dạn thay đổi để phát triển kinh tế
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 30/7/2023: Sở Nội vụ Cao Bằng, lá cờ đầu trong phong trào thi đua thực hiện tốt cải cách hành chính Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 30/7/2023: Sở Nội vụ Cao Bằng, lá cờ đầu trong phong trào thi đua thực hiện tốt cải cách hành chính
Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 16/7/2023: Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước, ngày 16/7/2023: Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 02/7/2023: Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi tích cực tham gia các hoạt động xã hội Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 02/7/2023: Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi tích cực tham gia các hoạt động xã hội
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 18/6/2023: Báo chí góp phần lan tỏa các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 18/6/2023: Báo chí góp phần lan tỏa các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 04/6/2023: Nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa phong trào Thi đua yêu nước Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 04/6/2023: Nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa phong trào Thi đua yêu nước
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 21/5/2023: 64 năm mở đường Hồ Chí Minh Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 21/5/2023: 64 năm mở đường Hồ Chí Minh
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 23/4/2023: Những kết quả nổi bật tại Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 23/4/2023: Những kết quả nổi bật tại Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 09/4/2023: 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hộI Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 09/4/2023: 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hộI
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 26/3/2023: Bộ đội Biên phòng Cao Bằng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 26/3/2023: Bộ đội Biên phòng Cao Bằng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 12/3/2023 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 12/3/2023
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/4/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 24/4/2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 27/3//2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 27/3//2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 13/3/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 13/3/2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 27/02/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 27/02/2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 13/02/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 13/02/2022
Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 30/01/2022 Chuyên mục Thi đua yêu nước ngày 30/01/2022

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng