Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/4/2022 14/4/2022 14:38:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/4/2022 14/4/2022 02:39:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/4/2022 12/4/2022 12:44:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/4/2022 11/4/2022 12:47:15
Tiếng hát sli lượn ngày 11/4/2022 11/4/2022 12:46:52
Tiếng then ngày 10/4/2022 10/4/2022 14:19:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/4/2022 9/4/2022 13:32:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/4/2022 8/4/2022 13:31:18
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 08/4/2022 8/4/2022 13:30:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/4/2022 7/4/2022 12:37:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/4/2022 6/4/2022 13:53:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/4/2022 5/4/2022 11:55:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/4/2022 5/4/2022 01:51:51
Tiếng hát sli lượn ngày 04/4/2022 5/4/2022 01:51:25
Tiếng then ngày 03/4/2022 4/4/2022 02:11:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/4/2022 3/4/2022 00:48:26
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/4/2022 2/4/2022 09:46:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/4/2022 2/4/2022 09:45:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/3/2022 31/3/2022 13:55:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/3/2022 30/3/2022 14:31:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/3/2022 29/3/2022 11:40:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/3/2022 28/3/2022 12:02:30
Tiếng hát sli lượn ngày 28/3/2022 28/3/2022 12:01:28
Tiếng then ngày 27/3/2022 27/3/2022 12:37:58

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/01

 • T3

  31/01

 • T4

  01/02

 • T5

  02/02

 • T6

  03/02

 • T7

  04/02

 • CN

  05/02

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 724.47 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng