Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2021 10/11/2021 15:30:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/11/2021 9/11/2021 10:56:09
Tiếng hát sli lượn ngày 08/11/2021 8/11/2021 11:06:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/11/2021 8/11/2021 11:05:45
Tiếng then ngày 07/11/2021 7/11/2021 13:26:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/11/2021 6/11/2021 12:12:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/11/2021 5/11/2021 12:40:54
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 05/11/2021 5/11/2021 12:40:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/11/2021 4/11/2021 10:54:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/11/2021 3/11/2021 13:58:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/11/2021 2/11/2021 14:17:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/11/2021 1/11/2021 11:11:48
Tiếng hát sli lượn ngày 01/11/2021 1/11/2021 11:11:24
Tiếng then ngày 31/10/2021 31/10/2021 11:08:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/10/2021 30/10/2021 11:27:15
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/10/2021 29/10/2021 11:55:25
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 29/10/2021 29/10/2021 11:54:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/10/2021 28/10/2021 12:54:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/10/2021 27/10/2021 13:24:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/10/2021 26/10/2021 10:52:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/10/2021 25/10/2021 13:30:13
Tiếng hát sli lượn ngày 25/10/2021 25/10/2021 13:29:26
Chương trình tiếng Then ngày 24/10/2021 24/10/2021 11:14:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/10/2021 23/10/2021 11:26:39

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/08

 • T3

  16/08

 • T4

  17/08

 • T5

  18/08

 • T6

  19/08

 • T7

  20/08

 • CN

  21/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng